RIBOLOVNI REŽIM 2024

REVIR I, IV in V – Reka Pesnica, potok Globovnica, potok Velka in drugi potoki ter vodotoki na reki Pesnici:

RIBOLOVNI REŽIM V REVIRJIH:  I., IV., V.

 • Dovoljen je ribolov le z eno palico (vijačenje, muharjenje, beličarjenje in talni ribolov).
 • V potoku Velka je vijačenje prepovedano.
 • V potoku Globovnica je vijačenje dovoljeno le v mesecu novembru.
 • Prepovedan je ribolov na živo ribico.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, klenič), ali 3 POSTRVI, ali 2 PODUSTI, ali 2 KLENA, ali 2 BOLENA, ali 2 OGRICE, ali 2 MRENE ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)
 • OMEJITVE UPLENA: KRAP, linj, navadni koreselj in navadni ostriž.

NOČNI RIBOLOV:

 • Jezero Radehova: dovoljen ponoči v petek in soboto ter noč pred praznikom. Ostale dni v tednu je nočni ribolov dovoljen le, če ribič predhodno kupi nočno ribolovno dovolilnico za tri ali več zaporednih noči.
 • Jezero Trojica:  dovoljen vse ribolovne dni.
 • Jezero Pristava: dovoljen ponoči v petek in soboto ter noč pred praznikom. Ostale dni v tednu je nočni ribolov dovoljen le, če ribič predhodno kupi nočno ribolovno dovolilnico za tri ali več zaporednih noči.

ŽELITE KUPITI DOVOLILNICO?

KUPITE DOVOLILNICO

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Telefon: 02/720-67-43
Email: rdpesnica@gmail.com 
Email: aleksander.mencigar@gmail.com

 

REVIR II -  JEZERO RADEHOVA

UJEMI IN SPUSTI – velja le za lov krapovcev, obvezna je dodatna oprema (blazina, velika zajemalka, rokavica, antiseptik).

UJEMI IN SPUSTI – velja le za jezero RADEHOVA

OPOMBA: 3, 5 in 7 dnevne je možno kupiti od 15.4. do 15.11 kot je dovoljen nočni ribolov (petek, soboto, noč pred praznikom oz. če ribič kupi najmanj 3 zaporedne noči tudi v drugih dneh)

 

UJEMI-SPUSTI       – dovoljen od 15. aprila do 15. novembra.

NOČNI RIBOLOV   – dovoljen od 15. aprila do 15. novembra.

RIBOLOVNI REŽIM 2023 REVIR II., JEZERO RADEHOVA

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabeživalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.
 • Pri ribolovu »UJEMI SPUSTI« je obvezna uporaba podmetalke in blazine.
 • V času med 15.11. in 1.4. je vožnja in ribolov iz čolna prepovedan!
 • V območju MIRNE CONE je poseg v naravo prepovedan.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP je ZAŠČITEN celo leto – velja PREPOVED UPLENA !!!
 • Zaščiten je tudi LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

ŽELITE KUPITI DOVOLILNICO ZA JEZERO RADEHOVA?

KUPITE DOVOLILNICO

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Telefon: 02/720-67-43
Email: rdpesnica@gmail.com 
Email: aleksander.mencigar@gmail.com

RIBOLOVNI REVIR III. – Jezero SVETA TROJICA

RIBOLOVNI REŽIM REVIR III

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe.

OMEJITVE UPLENA: linj, navadni koreselj in navadni ostriž.

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP težji od 5 kg je zaščiten – velja prepoved uplena!
 • Zaščiten je tudi LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

ŽELITE KUPITI DOVOLILNICO ZA JEZERO SVETA TROJICA?

KUPITE DOVOLILNICO

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Telefon: 02/720-67-43
Email: rdpesnica@gmail.com 
Email: aleksander.mencigar@gmail.com

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VI. – Jezero PRISTAVA

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabeživalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe
OMEJITVE UPLENA: linj, navadni koreselj in navadni ostriž

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VI

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Dovoljen je razvoz hrane z čolničkom na daljinsko upravljanje. Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 3 kg na lovni dan. Čolnarjenje ni dovoljeno.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljen.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Ribolov v območju mirne cone ni dovoljen.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.
 • NOČNI ribolov je dovoljen le na nasipu in sicer v petek in soboto in noč pred praznikom. Ostale dni v tednu je nočni ribolov dovoljen le, če ribič kupi nočno ribolovno dovolilnico za TRI ALI VEČ zaporednih noči.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP težji od 5 kg je zaščiten – velja prepoved uplena!
 • Zaščiten je tudi LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

ŽELITE KUPITI DOVOLILNICO ZA JEZERO PRISTAVA?

KUPITE DOVOLILNICO

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Telefon: 02/720-67-43
Email: rdpesnica@gmail.com 
Email: aleksander.mencigar@gmail.com

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VII – Jezero PERNICA I

NAČIN RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VII

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe.

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljen.
 • Ribolov na ščuko in smuča je dovoljen le z vijačenjem.
 • Ribolov na soma je dovoljen na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 1 kg na lovni dan. Čolnarjenje ni dovoljeno.
 • Ribolov v območju mirnih con ni dovoljen.
 • Organiziran nočni ribolov je dovoljen le za člane RD v mesecu juliju, avgustu in septembru.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.
 • Na južnem nasipu (V DELU OB AVTOCESTI PRI IZTOKU) je ribolov dovoljen le med 6. in 1.11. tekočega leta (označeno z ).

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…),
 • 1 SOM (nad 70 cm)
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (tolstolobik, amur, srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)
 • SMUČ IN ŠČUKA STA ZAŠČITENA CELO LETO – PREPOVED UPLENA !

ŽELITE KUPITI DOVOLILNICO ZA JEZERO PERNICA I?

KUPITE DOVOLILNICO

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Telefon: 02/720-67-43
Email: rdpesnica@gmail.com 
Email: aleksander.mencigar@gmail.com

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VIII – Jezero PERNICA II

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VIII

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe.

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljen.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 1 kg na lovni dan.
 • Čolnarjenje ni dovoljeno.
 • Ribolov v območju mirne cone ni dovoljen.
 • Nočni ribolov ni dovoljen.
 • Prepovedan je vnos iz drugih vod vseh vrst živih rib in drugih živali v vodo.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, navadni koreselj…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 LINJ (nad 30 cm)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, tolstolobik, amur, ameriški somič…)
 •  

ŽELITE KUPITI DOVOLILNICO ZA JEZERO PERNICA II?

KUPITE DOVOLILNICO

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Telefon: 02/720-67-43
Email: rdpesnica@gmail.com 
Email: aleksander.mencigar@gmail.com


PRODAJNA MESTA


 • PLOJ JOŽICA – Kava bar AS, Maistrova ulica 13, Lenart – na avtobusni postaji v Lenartu
 • KMETEC MITJA – trgovina SOM, Mariborska c. 60, Sv. Trojica – pri jezeru Sveta Trojica
 • ČERNOŠA TATJANA – Ribiška pot 8, Sv. Trojica – pri jezeru  Sveta Trojica
 • ČREPINKO NASTJA – PROMINENT BAR Pernica 6 a, 2230 PERNICA.
 • Spletni nakup ribiskekarte.si

IZPISNICA