RIBOLOVNI REVIRJI

RD Pesnica-Lenart gospodari z vodami Pesniškega ribiškega okoliša na severu vzhodu Slovenije. V ta ribiški okoliš spadajo vode:


 1. Revir I: Reka Pesnica od državne meje z Avstrijo do mostu v Gočovi.
 2. Revir II: Jezero Radehova
 3. Revir III: Jezero Sveta Trojica
 4. Revir IV: potok Globovnica
 5. Revir V: potok Velka.
 6. Revir VI. jezero Pristav
 7. Revir VII. Jezero Pernica 1.
 8. Revir VIII. Jezero Pernica 2.

Vodne površine posameznih ribolovnih revirjev so sledeče:

 1. Revir I: reka Pesnica s pritoki – 38 ha
 2. Revir II: jezero Radehova – 26 ha
 3. Revir III: jezero Sveta Trojica – 51 ha
 4. RevirI V: potok Globovnica -
 5. Revir V: potok Velka -
 6. Revir VI. jezero Pristava
 7. Revir VII. jezero Pernica 1.
 8. Revir VIII. jezero Pernica 2.

Naseljenost rib po revirjih:
Reka Pesnica od meje v Juriju do železniškega viadukta v Pesnici je salmonidna-ciprinidna športno ribolovna voda (potočna postrv, šarenka, klen, klenič, rdečeoka, zelenika).
Reka Pesnica od jezu v Pernici do Gočevskega mostu, pa je naseljena s krapom, klenom, smučem, ščuko, karesljom, rdečeoko, rdečeperko, zeleniko in ostrižem.