Ribolovni revirji

RD Pesnica-Lenart gospodari z vodami Pesniškega ribiškega okoliša na severu vzhodu Slovenije. V ta ribiški okoliš spadajo vode:

1. Revir I: Reka Pesnica od državne meje z Avstrijo do mostu v Gočovi.

2. Revir II: Jezero Radehova

3. Revir III: Jezero Sveta Trojica

4. Revir IV: potok Globovnica

5. Revir V: potok Velka.

6. Revir VI. jezero Pristav

7. Revir VII. Jezero Pernica 1.

8. Revir VIII. Jezero Pernica 2.

 

Vodne površine posameznih ribolovnih revirjev so sledeče:

  1. Revir I: reka Pesnica s pritoki – 38 ha
  2. Revir II: jezero Radehova – 26 ha
  3. Revir III: jezero Sveta Trojica – 51 ha
  4. RevirI V: potok Globovnica -
  5. Revir V: potok Velka -
  6. Revir VI. jezero Pristava
  7. Revir VII. jezero Pernica 1.
  8. Revir VIII. jezero Pernica 2.

Naseljenost rib po revirjih:
Reka Pesnica od meje v Juriju do železniškega viadukta v Pesnici je salmonidna-ciprinidna športno ribolovna voda (potočna postrv, šarenka, klen, klenič, rdečeoka, zelenika).
Reka Pesnica od jezu v Pernici do Gočevskega mostu, pa je naseljena s krapom, klenom, smučem, ščuko, karesljom, rdečeoko, rdečeperko, zeleniko in ostrižem.

ribolovni okolis

Za izvajanje uspešnega športnega ribolova posebej priporočamo dve jezeri in sicer;

Jezero Radehova, ki je naseljena s kapitalnimi primerki soma, krapa, amura, ščuke, smuča, ploščiča ter drobiža (rdečeoka, rdečeperka in zelenike)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jezero Sveta Trojica je bogato naseljeno s sledečimi vrstami ribjega življa: krap, ploščič, smuč, ščuka, som, kareselj, linj, androga, rdečeoka, rdečeperka, zelenika in ostriž.

Trojica

V reki Pesnici prevladujejo postrvi, kleni, ribji drobiž in tudi večji primerki krapov, somov, smučev in drugih rib.
Reka Pesnica pozimi

hrastvec

…in v času visokih vod (pri gradu Hrastovec)

PERNICA 1

PERNICA 1

Pernica 2.

Pernica 2.

REVIR VI. PRISTAVA