ZGODOVINA
O NAS

DEJAVNI ŽE OD LETA 1957

Lenart v Slovenskih goricah je pomembno centralno naselje in že desetletja nekronano središče Slovenskih goric. Sladkovodno ribištvo ima v osrednjih Slovenskih goricah že dolgo tradicijo, saj so ljudje ribe lovili že v pradavnini. Takrat seveda iz življenjske nuje in potrebe, sčasoma pa se je ribolov spremenil v obliko športne rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa. V preteklosti so lovili ribe zlasti v Pesnici in njenih pritokih. Prav povodju Pesnice pripada večji del Občine Lenart, na območju katere poteka osrednja dejavnost RD Pesnica. Povodju Pesnice pripada 86% lenarške občine, manjši del pa še Ščavnici in Rogoznici. Posebnost Pesniške doline so akumulacijska jezera; Jezero Pristava meri 31 ha, Komarnik 30 ha, Radehova 27 in Trojica 51 ha. Ob jezerih se lepo razvija sladkovodno ribištvo, tudi ribiški turizem. Jezera služijo kot naravni rezervati za vodno rastlinstvo in živalstvo, še zlasti to velja za jezero Komarnik.

Ribiška družina Pesnica Lenart je bila ustanovljena jeseni leta 1957. Je članica Zveze ribiških družin Maribor, ki je razdeljena na 7 RD. Poleg RD Pesnice-Lenart so to še; RD Maribor, RD Koroška, RD Radlje, RD Mura-Paloma, RD Ruše in RD Slovenska Bistrica.

Ustanovni občni zbor RD Pesnica-Lenart je leta 1957 za prvega predsednika izvolil Jožeta Horvata. Takrat je bil sedež RD še v Mariboru, kasneje še v Počehovi in nato še pri Hotelu Slavija v Mariboru. Leta 1978 pa so sedež RD Pesnica prenesli v Lenart. Dolgo časa je bil sedež na Cmureški cesti v Lenartu, konec 90-ih pa na Kraigherjevi ulici. Konec leta 2001 pa smo sedeže preselili v novi ribiški dom v Lenartu, kateri je zagotovo ponos vsem ribičem.