UPLENJENA KAPITALCA V JEZERU RADEHOVA_APRIL 2022

Rekreativnemu ribiču Roku Tišlerju se je v jezeru Radehova, 15.4. 2022, nasmehnila ribiška sreča. Uplenil je 2 kapitalna krapa, čestitamo!

Rok Tišler, jezero Radehova 14.5. 2022, 25,2 kg

Rok Tišler, jezero Radehova 14.5. 2022, 25,2 kg

 

 

Rok Tišler jezero Radehova 15.4. 2022_ 27,6 kg.

Rok Tišler jezero Radehova 15.4. 2022_ 27,6 kg.