SPREJET SKLEPI UO RD PESNICA ZA LETO 2021

7.9. 2020, JE UO RD PESNICA LENART, NA 4. SEJI SPREJEL NASLEDNJE SKLEPE:

 

Sklep 9/2020 Vsem ponudnikom rib se da povpraševanje za ponudbo rib ki jih imajo na razpolago. (predsednik-gospodar).

Sklep 10/2020, število ribolovnih dni za leto 2021 se poenoti za vse revirje na 120 ribolovnih dni.  Velja le v primeru uskladitve z RGN.

Sklep 11/2020, dovoli se uplen do 12 rib roparic v tekočem koledarskem letu.

Sklep 12/2020, član mladi ribič AM do 14 let, lahko lovi samo z eno palico v spremstvu starša, odrasle osebe ali mentorja, na plovec.

 Sklep 13/2020, potrdi se ponudba skupine Hanus za montažo vrat.

UO RD Pesnica Lenart.