SEZONA 2019-obvestilo članom

OBVESTILO ČLANOM

 

V prilogi Vam pošiljamo plačilna naloga za plačilo članskega prispevka v letu 2019. Po sklepu UO RD Pesnica-Lenart z dne 19.11.2018 ostaja članarina  za člane AA nespremenjena,

in sicer 150 €.

  1. obrok (80 €) plačate do 31.12.2018
  2. obrok (70 €) plačate do 25.01.2019.

Vsi ki lovite iz čolna lahko doplačate čoln 30 € na prvi ali drugi položnici oz. ves znesek na eni položnici. Lastniki čolnov dobite nove številke, ostale čolne bomo po 1.5. 2019 odstranili po sklepu zbora ribičev.

 

OBVEZNO NAPIŠITE ČITLJIVO IME IN PRIIMEK TER NAMEN NAKAZILA.

Članu, ki ne bo poravnal obveznosti do 25.1.2019, se bo članstvo v RD Pesnica-Lenart prekinilo, članstvo pa bo potrebno ponovno obnoviti. (sklep št. 14, 1. seja skupščine RZS, 31.5.2013).

Na doslednost in disciplino pri plačilih nas vežejo zahteve in roki, ki jih postavi RZS. Brez dokazila o plačilu članskega prispevka ne bo mogoče dvigniti letne ribolovne dovolilnice. V primeru elektronskega plačila vam svetujemo, da ga izvedete najmanj dva dni pred dvigom letne ribolovne dovolilnice.

Letne ribolovne dovolilnice z vpisano rekapitulacijo ulova vrnite do 5.1.2018 v nabiralnik. Če letne ribolovne dovolilnice ne vrnete pravočasno, bomo zaračunali zamudnino 40 €. Za tiste, ki niste ki niste opravili delovne obveznosti smo po sklepu UO 18/2016 potrdili plačilo 40 € zaradi neopravljene delovne akcije.

Olajšava za 30 let neprekinjenega članstva v RD Pesnica-Lenart je 22 €. Doplačilo za uporabo čolna-ribolov iz čolna je za člane 30 €.

Nove letne  ribolovne dovolilnice bomo izdajali od 7.1.2019 do 28.1.2019 vsak ponedeljek od 16.30 do 18.00.

Po tem roku so uradne ure vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.30 do 18.00.

Dober prijem!

Tajnik RD Pesnica-Lenart                                             Predsednik RD Pesnica-Lenart

Aleksander Mencigar                                                               Branko Vukan

Komentiraj