Ribolovni režim 2023

 

CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNIC IN RIBOLOVNI REŽIM 2023  REVIRJI I.,  IV., V.,

 

REVIR I, IV in V – Reka Pesnica, potok Globovnica, potok Velka in drugi potoki ter vodotoki na reki Pesnici:

CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNIC IN RIBOLOVNI REŽIM 2023  REVIRJI I.,  IV., V.,

DNEVNI RIBOLOV                  Člani drugih RD in turisti          15 €

RIBOLOVNI REŽIM V REVIRJIH:  I., IV., V.

 • Dovoljen je ribolov le z eno palico (vijačenje, muharjenje, beličarjenje in talni ribolov).
 • V potoku Velka je vijačenje prepovedano.
 • V potoku Globovnica je vijačenje dovoljeno le v mesecu novembru.
 • Prepovedan je ribolov na živo ribico.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, klenič), ali 3 POSTRVI, ali 2 PODUSTI, ali 2 KLENA, ali 2 BOLENA, ali 2 OGRICE, ali 2 MRENE ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)
 • OMEJITVE UPLENA: KRAP, linj, navadni koreselj in navadni ostriž.

——————————————————————————————————————————————————————————

NOČNI RIBOLOV:

 • Jezero Radehova: dovoljen ponoči v petek in soboto ter noč pred praznikom. Ostale dni v tednu je nočni ribolov dovoljen le, če ribič predhodno kupi nočno ribolovno dovolilnico za tri ali več zaporednih noči.
 • Jezero Trojica:  dovoljen vse ribolovne dni.
 • Jezero Pristava: dovoljen ponoči v petek in soboto ter noč pred praznikom. Ostale dni v tednu je nočni ribolov dovoljen le, če ribič predhodno kupi nočno ribolovno dovolilnico za tri ali več zaporednih noči.

 

REVIR II JEZERO RADEHOVA

CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNICREVIR II.

DNEVNA UJEMI-VZAMI                       15 €
NOČNA  UJEMI-VZAMI                        15 €   ( za člane RD 8 € )

3  DNEVNA-NOČNA UJEMI-VZAMI        80 € (+ 15 € ZA RIBOLOV IZ ČOLNA)
5  DNEVNA-NOČNA UJEMI-VZAMI        130 € (+ 25 € ZA RIBOLOV IZ ČOLNA)

OPOMBA: 3 in 5 dnevne je možno kupiti od 15.4. do 15.11 kot je dovoljen nočni ribolov (petek, soboto, noč pred praznikom oz. če ribič kupi najmanj 3 zaporedne noči tudi v drugih dneh)

3 DNEVNA UJEMI – SPUSTI            24€    (z nočnimi 54€)
5 DNEVNA UJEMI – SPUSTI            40€    (z nočnimi 90€)
7 DNEVNA UJEMI – SPUSTI            56€    (z nočnimi 126€)

UJEMI IN SPUSTI – velja le za lov krapovcev, obvezna je dodatna oprema (blazina, velika zajemalka, rokavica, antiseptik).
VIKEND PAKET UJEMI – SPUSTI     36€    (vključen nočni ribolov za 2 noči)

 • OPOMBA: 3, 5 in 7 dnevne je možno kupiti od 15.4. do 15.11 kot je dovoljen nočni ribolov (petek, soboto, noč pred praznikom oz. če ribič kupi najmanj 3 zaporedne noči tudi v drugih dneh)

UJEMI – SPUSTI velja le za jezero RADEHOVA

UJEMI IN SPUSTI  – DNEVNA KARTA     8 €                                                         

UJEMI IN SPUSTI  – NOČNA KARTA      10 €  (na noč)

UJEMI IN SPUSTI – velja le za lov krapovcev, obvezna je dodatna oprema (blazina, velika zajemalka, rokavica, antiseptik).

UJEMI-SPUSTI       – dovoljen od 15. aprila do 15. novembra.

NOČNI RIBOLOV   – dovoljen od 15. aprila do 15. novembra.

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

 RIBOLOVNI REŽIM 2023 REVIR II., JEZERO RADEHOVA

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabeživalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.
 • Pri ribolovu »UJEMI SPUSTI« je obvezna uporaba podmetalke in blazine.
 • V času med 15.11. in 1.4. je vožnja in ribolov iz čolna prepovedan!
 • V območju MIRNE CONE je poseg v naravo prepovedan.

   DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP je ZAŠČITEN celo leto – velja PREPOVED UPLENA !!!
 • Zaščiten je tudi LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

______________________________________________________________________________________________________________________

 

RIBOLOVNI REVIR III. – Jezero SVETA TROJICA:

REVIR III – Jezero SV. TROJICA

CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNIC

DNEVNA UJEMI-VZAMI                  15 €

NOČNA  UJEMI-VZAMI                  15 € ( za člane RD 8 € )

3 DNEVNA-NOČNA  UJEMI-VZAMI           80 € (+ 15 € ZA RIBOLOV IZ ČOLNA)
5 DNEVNA-NOČNA  UJEMI-VZAMI          130 € (+ 25 € ZA RIBOLOV IZ ČOLNA)

OPOMBA: 3 in 5 dnevne je možno kupiti od 15.4. do 15.11 kot je dovoljen nočni ribolov vsaki dan.

RIBOLOVNI REŽIM REVIR III

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe.

OMEJITVE UPLENA: linj, navadni koreselj in navadni ostriž.

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.

  DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP težji od 5 kg je zaščiten – velja prepoved uplena!
 • Zaščiten je tudi LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VI. – Jezero PRISTAVA:

REVIR VI – JEZERO PRISTAVA

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VI

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe.

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Dovoljen je razvoz hrane z čolničkom na daljinsko upravljanje. Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 3 kg na lovni dan. Čolnarjenje ni dovoljeno.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljen.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in

smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje

na soma ni dovoljeno.

 • Ribolov v območju mirne cone ni dovoljen.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.
 • NOČNI ribolov je dovoljen le na nasipu in sicer v petek in soboto in noč pred praznikom. Ostale dni v tednu je nočni ribolov dovoljen le, če ribič kupi nočno ribolovno dovolilnico za TRI ALI VEČ zaporednih noči.

  DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • Zaščiten je LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, tolstolobik, ameriški somič…).

 

CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNIC

DNEVNA UJEMI-VZAMI                 15 €
NOČNA  UJEMI-VZAMI                  15 € (za člane RD 8 € )

3 DNEVNA UJEMI-VZAMI                 80 €
5 DNEVNA UJEMI-VZAMI                130 €

OPOMBA: 3 in 5 dnevne je možno kupiti od 15.4. do 15.11 kot je dovoljen nočni ribolov (petek, soboto, noč pred praznikom oz. če ribič kupi najmanj 3 zaporedne noči tudi v drugih dneh)

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabeživalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe
OMEJITVE UPLENA: linj, navadni koreselj in navadni ostriž

 DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP težji od 5 kg je zaščiten – velja prepoved uplena!
 • Zaščiten je tudi LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 RIBOLOVNI REŽIM REVIR VII. – Jezero PERNICA I. :

REVIR VII PERNICA I.:

 

REVIR VII – jezero PERNICA I.:

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VII

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe.

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljen.
 • Ribolov na ščuko in smuča je dovoljen le z vijačenjem.
 • Ribolov na soma je dovoljen na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 1 kg na lovni dan. Čolnarjenje ni dovoljeno.
 • Ribolov v območju mirnih con ni dovoljen.
 • Organiziran nočni ribolov je dovoljen le za člane RD v mesecu juliju, avgustu in septembru.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.
 • Na južnem nasipu (V DELU OB AVTOCESTI PRI IZTOKU) je ribolov dovoljen le med 6. in 1.11. tekočega leta (označeno z      ).

 

 DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…),
 • 1 SOM (nad 70 cm)
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (tolstolobik, amur, srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)
 • SMUČ IN ŠČUKA STA ZAŠČITENA CELO LETO – PREPOVED UPLENA !

CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNIC PERNICA I.

DNEVNA UJEMI-VZAMI 12 €

UJEMI SPUSTI SMUČ IN ŠČUKA 12 €

UJEMI VZAMI SOM   15€

NAČIN RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje

NOČNA  UJEMI-VZAMI (SAMO ČLANI RD)   6 €   Nočni ribolov, dovoljen samo za člane RD (julij, avg, sept) !

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VIII. – Jezero PERNICA II. :

REVIR VIII Pernica II.:

RIBOLOVNI REŽIM REVIR VIII

VRSTA RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje.
DOVOLJENE VABE kompostni črv, modni, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora, blestivke (blinkerji), umetne vabe.

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljen.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 1 kg na lovni dan.
 • Čolnarjenje ni dovoljeno.
 • Ribolov v območju mirne cone ni dovoljen.
 • Nočni ribolov ni dovoljen.
 • Prepovedan je vnos iz drugih vod vseh vrst živih rib in drugih živali v vodo.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.

 DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, navadni koreselj…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 LINJ (nad 30 cm)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, tolstolobik, amur, ameriški somič…)

NAČIN RIBOLOVA: beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, muharjenje

 VSAK RIBIČ JE DOLŽAN RIBOLOVNO MESTO, PREDEN GA ZAPUSTI, POSPRAVITI!

 V REVIRJIH   I. – V.   OMEJEN JE SKUPNI LETNI UPLEN ROPARJA NA: merska riba 10 kom smuča in 10 kom soma na leto. Uplenjena riba  se vpiše takoj.

                           VI.  OMEJEN JE SKUPNI LETNI UPLEN ROPARJA NA: merska riba 5 kom smuča in 5 kom soma na leto. Uplenjena riba  se vpiše takoj na mestu ulova v letno ribolovno       dovolilnico. Za preostale ribe ki spadajo v skupino roparjev velja zgoraj zapisani ribolovni režim.

V REVIRJIH VI. VII. VIII. je omejen letni uplen zapisan v KARTI 2, za ribiče ki kupijo dnevno karto pa je zapisan pod številko revirja zgoraj.

 

PRODAJNA MESTA

 • PLOJ JOŽICA – Kava bar AS, Maistrova ulica 13, Lenart – na avtobusni postaji v Lenartu
 • KMETEC MITJA – trgovina SOM, Mariborska c. 60, Sv. Trojica – pri jezeru Sveta Trojica
 • ČERNOŠA TATJANA – Ribiška pot 8, Sv. Trojica – pri jezeru  Sveta Trojica
 • Spletni nakup ribiskekarte.si