Ribolovni režim 2022

 

RIBOLOVNI REŽIM 2021_ RD PESNICA LENART

 

 REVIR I, IV in V – Reka Pesnica, potok Globovnica, potok Velka in drugi potoki ter vodotoki na reki Pesnici:

 • Dovoljen je ribolov le z eno palico (vijačenje, muharjenje, beličarjenje in talni ribolov).
 • V potoku Velka je vijačenje prepovedano.
 • V potoku Globovnica je vijačenje dovoljeno le v mesecu novembru.
 • Prepovedan je ribolov na živo ribico.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm) ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, klenič), ali 3 POSTRVI, ali 2 PODUSTI, ali 2 KLENA, ali 2 BOLENA, ali 2 OGRICE, ali 2 MRENE ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • Zaščiten so:linj, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

 REVIR II – Jezero Radehova:

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.
 • Pri ribolovu »UJEMI SPUSTI« je obvezna uporaba podmetalke in blazine.
 • V času med 15.11. in 1.4. je vožnja in ribolov iz čolna prepovedan!
 • V območju MIRNE CONE je poseg v naravo prepovedan.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP je ZAŠČITEN celo leto – velja PREPOVED UPLENA !!!
 • Zaščiten so:linj, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

REVIR III – Jezero Sveta Trojica:

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.

 DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP težji od 5 kg je zaščiten – velja prepoved uplena!
 • Zaščiteni so: linj, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

ČAS RIBOLOVA:

 • Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
 • Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne.
 • Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca.

 VSAK RIBIČ JE DOLŽAN RIBOLOVNO MESTO, PREDEN GA ZAPUSTI, POSPRAVITI!

 

V VSEH REVIRJIH JE OMEJEN SKUPNI LETNI UPLEN ROPARJA NA: V PRIMERU DA SE ODLOČITE RIBO UPLENITI-VZETI DOMOV!

 

 • MERSKA RIBA 10 KOSOV SMUČA IN 10 KOSOV SOMA NA LETO!

UPLENJENA RIBA SE TAKOJ VPIŠE V LETNO RIBOLOVNICO NA MESTU ULOVA! 

Za preostale ribe ki spadajo v skupino roparjev velja zgoraj zapisani ribolovni režim.

 

UO RD Pesnica Lenart.

 

 

 

 

 

 

VRSTA Najmanjša mera v cm Varstvena doba
Smuč – Sander lucioperca 60 1.2.–31.5.
Som – Silurus glanis 70 ————
Bolen – Aspius aspius 40 1.5.–30.6.
Linj – Tinca tinca ZAŠČITEN CELO LETO
Podust – Chondrostoma nasus 35 1.3.–31.5.
Platnica – Rutilus pigus 35 1.3.–31.5.
Klen – Leuciscus cephalus 30 1.5.–30.6.
Klenič – Leuciscus leuciscus 20 1.5.–30.6.
Mrena – Barbus barbus 30 1.5.–30.6.
Ogrica – Vimba vimba 30 1.5.–30.6.
Ploščič – Abramis brama 30 1.5.–30.6.
Androga – Blicca bjoerkna 25 1.5.–30.6.
Rdečeperka – Scardinius erithrophthalmus / 1.4.–30.6.
Rdečeoka – Rutilus rutilus / 1.4.–30.6.
Navadni ostriž – Perca fluviatilis /                    ZAŠČITEN CELO LETO
Navadni koreselj – Carassius carassiu ZAŠČITEN CELO LETO
Pisanec – Phoxinus Phoxinus / 1.4.–30.6.
Zelenika – Abramus alburnus / 1.4.–30.6.
Šarenka – Oncorhynchus mykiss / 1.12.–28.2.
Potočna postrv – Salmo trutta fario 25 1.10.–28.2.
Krap in amur nimata varstvene dobe KRAP JE ZAŠČITEN CELO LETO V JEZERU RADEHOVA_razen uplena  krapa v strugi Globovnice do 5 kg.