Ribolovni režim 2019

RIBOLOVNI REŽIM 2019

 REVIR I, IV, V – Reka Pesnica, Globovnica, Velka ter druge potoke ter vodotoke):

 • Dovoljen je ribolov le z eno palico.
 • V potokih Velka in Globovnica je vijačenje prepovedano ( razen v Globovnici je vijačenje dovoljeno v mesecu novembru).
 • Vsak ribič je dolžan ribolovno mesto, preden ga zapusti, pospraviti!

 DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 komad KRAPA do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo (v strugi Globovnice je uplen krapa dovoljen le od železnega mostu navzgor proti toku).
 • ali 1 komad ŠČUKE, ali 1 komad SMUČA, ali 1 komad SOMA, ali 1 komad AMURJA
 • ali 5 komadov BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, klenič), ali 3 komade POSTRVI, ali 2 komada PODUSTI, ali 2 komada KLENA, ali 2 komada BOLENA, ali 2 komada OGRICE, ali 2 komada MRENE ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka, ostriž…)

 

 REVIR II – Jezero Radehova:

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • KRAP JE ZAŠČITEN CELO LETO IN GA JE POTREBNO TAKOJ VRNITI NAZAJ V VODO – PREPOVED UPLENA VELJA CELO LETO _razen uplena  krapa v strugi Globovnice do 5 kg.
 • Roparja je dovoljeno loviti le na eno ribiško palico.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom, z živo ribico ali drugimi organskimi snovmi, ki lahko povzročijo onesnaženost vode (jetra, čreva, drobovina drugih živali in druge nevarne zmesi…).
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja ni dovoljeno označevati (boje).
 • Vsak ribič je dolžan ribolovno mesto, preden ga zapusti, pospraviti!

 

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 komad ŠČUKE, ali 1 komad SMUČA, ali 1 komad SOMA, ali 1 komad AMURJA
 • ali 5 komadov BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, klenič), ali 3 komade POSTRVI, ali 2 komada KLENA, ali 2 komada BOLENA
 • ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka, ostriž…)

 

 REVIR III – Jezero Sveta Trojica:

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Roparja je dovoljeno loviti le na eno ribiško palico.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen lov na soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom, z živo ribico ali drugimi organskimi snovmi, ki lahko povzročijo onesnaženost vode (jetra, čreva, drobovina drugih živali in druge nevarne zmesi…).
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja ni dovoljeno označevati (boje).
 • KRAP TEŽJI OD 5 KG JE ZAŠČITEN IN GA JE POTREBNO TAKOJ VRNITI NAZAJ V VODO!!!
 • Vsak ribič je dolžan ribolovno mesto, preden ga zapusti, pospraviti!

 

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 komad KRAPA do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo
 • ali 1 komad ŠČUKE, ali 1 komad SMUČA, ali 1 komad SOMA, ali 1 komad AMURJA
 • ali 5 komadov BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, klenič), ali 3 komade POSTRVI, ali 2 komada KLENA, ali 2 komada BOLENA
 • ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka, ostriž…)

  

ČAS RIBOLOVA

 • Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
 • Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne.
 • Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca.
VRSTA Najmanjša mera v cm Varstvena doba
Ščuka – Esox lucius 50 1.2.–31.5.
Smuč – Sander lucioperca 50 1.2.–31.5.
Som – Silurus glanis 60 ————
Bolen – Aspius aspius 40 1.5.–30.6.
Linj – Tinca tinca ZAŠČITEN CELO LETO
Podust – Chondrostoma nasus 35 1.3.–31.5.
Platnica – Rutilus pigus 35 1.3.–31.5.
Klen – Leuciscus cephalus 30 1.5.–30.6.
Klenič – Leuciscus leuciscus 20 1.5.–30.6.
Mrena – Barbus barbus 30 1.5.–30.6.
Ogrica – Vimba vimba 30 1.5.–30.6.
Ploščič – Abramis brama 30 1.5.–30.6.
Androga – Blicca bjoerkna 25 1.5.–30.6.
Rdečeperka – Scardinius erithrophthalmus / 1.4.–30.6.
Rdečeoka – Rutilus rutilus / 1.4.–30.6.
Navadni ostriž – Perca fluviatilis /                    ZAŠČITEN CELO LETO
Navadni koreselj – Carassius carassiu ZAŠČITEN CELO LETO
Pisanec – Phoxinus Phoxinus / 1.4.–30.6.
Zelenika – Abramus alburnus / 1.4.–30.6.
Šarenka – Oncorhynchus mykiss / 1.12.–28.2.
Potočna postrv – Salmo trutta fario 25 1.10.–28.2.
Krap in amur nimata varstvene dobe KRAP JE ZAŠČITEN CELO LETO V JEZERU RADEHOVA_razen uplena  krapa v strugi Globovnice do 5 kg.