RIBIŠKI IZPITI ZA PRIPRAVNIKE – OBVESTILO

Obveščam vas, da so razpisani izpiti za ribiče pripravnike. Vsak pripravnik mora imeti opravljene delovne akcije, izpolnjen dnevnik pripravnika, letno dovolilnico in osebni dokument za identifikacijo. Pripravniki se lahko oglasite v pisarni tajnika 13.11. 2023 med 16.30 in 17.30, da uredimo vse kar morate imeti zraven (podpisan dnevnik, pregled letne dovolilnice, gradivo-knjiga za ipit v kolikor je niste prejeli). Za vse ostale informacije me lahko kontaktirate na e-mai. rdpesnica@gmail.com.

Termin za opravljanje je fiksen, uredite si proste termine, da boste lahko sodelovali na predavanju in izpitu.

Tajnik Rd Pesnica Lenart.

SEMINAR ZA RIBIŠKE PRIPRAVNIKE

 

 1. Datuma seminarja: 19. 11. 2023                                          Datum izpita:  2.12.2023

Slušatelji: ribiči pripravniki iz RD Maribor, Mura Paloma, Ruše in Pesnica Lenart.

Zbor udeležencev: 08.45 uri v domu RD  Maribor,  Cesta XIV. divizije 54 Maribor.

 

Začetek vseh predavanj:  ob 09.00 uri

Vodja seminarjev:  Marijan GABER, predsednik ZRD Maribor

P R O G R A M SEMINARJA

8.45 – 9.00           Popis udeležencev seminarja – Marijan GABER, predsednik ZRD Maribor

 9.00-9.50               1. Zgodovina slovenskega sladkovodnega ribištva

 • Ribiška dejavnost v preteklosti
 • Gojitev rib
 • Ribiške organizacije
 • Ribiška literatura
 • Ribištvo po drugi svetovni vojni
 1. Normativna ureditev sladkovodnega ribištva
 • Normativna podlaga o varstvu okolja in narave
 • Normativna podlaga o varstvu voda in živali
 • Normativna urejenost sladkovodnega ribištva

Predavatelj: Bojan JAVORNIK

10.00-10.50          3. Organiziranost slovenskega sladkovodnega ribištva

 • Razlika med organiziranostjo ribištva Slovenije in drugih evropskih držav
 • Temeljna povojna organiziranost sladkovodnega ribištva v Sloveniji
 • Osnovna organizacijska oblika delovanja v javnem interesu
 • Ribiška zveza Slovenije in njene naloge
 • Javna služba v ribištvu – Zavod za ribištvo Slovenije
 • Koncesijski odnosi ribiškega upravljanja
 • Komercialni ribniki
 1. Ribiško upravljanje
 • Opis in namen ribiškega upravljanja
 • Prostorske enote ribiškega upravljanja
 • Načini in akcije ribiškega upravljanja
 • Dokumenti ribiškega upravljanja

Predavatelj: Robert SKRBINEK

 11.00-11.50          5. Biologija rib

 • Pomen biologije rib za ribiča
 • Ribe v živalskem sistemu
 • Telo ribe
 • Oblika ribjega telesa
 • Notranja zgradba ribjega telesa
 1. Gojitev rib
 • Opis in namen gojitve rib
 • Vzreja postrvi
 • Vzreja krapovcev
 • Sonaravna vzreja rib

Predavatelj: Srečko LAZAR

12.00 -12.50         7. Osnove ekologije celinskih voda

 • Zgradba in lastnosti vode ter procesi v celinskih vodah
 • Ribe in ribji pasovi v tekočih vodah
 • Vodne živali in življenjski pogoji v stoječih vodah
 • Vrsta in populacija
 1. Ogroženost rib in ukrepanje ob poginih
 • Onesnaževanje in regulacija voda
 • Vnos tujerodnih vrst rib
 • Prelov in krivolov
 • Ogroženost zaradi ribojedih vrst ptic
 • Ukrepanje ob poginih rib

Predavatelj: Slavko PRIJATELJ

 

13.00 – 13.50       9. Izvajanje ribolova v celinskih vodah z ribiško etiko

 • Osnovno o pravilih ribolova v celinskih vodah
 • Prepovedi, ki se nanašajo na ribiča
 • Prepovedi, ki se nanašajo na ribo
 • Prepovedi, ki se nanašajo na način in tehniko izvajanja ribolova
 • Dolžnosti ribiča
 • Ribiška etika
 1. Osnove o tehnikah ribolova
 • Beličarjenje
 • Talni ribolov
 • Vijačenje
 • Ribolov z vlekom
 • Muharjenje
 • Druge ribolovne tehnike
 • Tekmovalne ribiške tehnike

Predavatelj: Franc VALAND

 

13.50       Preverjanje osvojenega znanja po izpitnih vprašanjih: Marijan Gaber

 

 

Kandidat mora imeti s seboj veljavno člansko izkaznico, pripravniški dnevnik in pisalo. Udeležba na seminarju je za ribiške pripravnike brezplačna in obvezna.