RD Pesnica Lenart_ ribolov v koledarskem letu 2018, koristne informacije

OBVESTILO ČLANOM-poslano po pošti članom

 

V prilogi Vam pošiljamo plačilna naloga za plačilo članskega prispevka v letu 2018. Po sklepu UO RD Pesnica-Lenart z dne 13.10.2017 ostaja članarina  za člane AA nespremenjena, in sicer 150 €.

  1. obrok (80 €) plačate do 31.12.2017
  2. obrok (70 €) plačate do 31.01.2018
  3. vsi ki lovite iz čolna lahko doplačate 30 € na prvi ali drugi položnici.

 OBVEZNO NAPIŠITE ČITLJIVO IME IN PRIIMEK TER NAMEN NAKAZILA.

Članu, ki ne bo poravnal obveznosti do 31.1.2018, se bo članstvo v RD Pesnica-Lenart prekinilo, članstvo pa je potrebno ponovno obnoviti. (sklep št. 14, 1. seja skupščine RZS, 31.5.2013).

Na doslednost in disciplino pri plačilih nas vežejo zahteve in roki, ki jih postavi RZS. Brez dokazila o plačilu članskega prispevka ne bo mogoče dvigniti letne ribolovne dovolilnice. V primeru elektronskega plačila vam svetujemo, da ga izvedete najmanj dva dni pred dvigom letne ribolovnice.

Letne ribolovne dovolilnice z vpisano rekapitulacijo ulova vrnite do 5.1.2018 v nabiralnik. Če letne ribolovne dovolilnice ne vrnete pravočasno, bomo zaračunali zamudnino 40 €. Za tiste, ki niste ki niste opravili delovne obveznosti smo po sklepu UO 18/2016 potrdili plačilo 40 € zaradi neopravljene delovne akcije.

Olajšava za 30 let neprekinjenega članstva v RD Pesnica-Lenart je 22 €. Doplačilo za uporabo čolna-ribolov iz čolna je za člane 30 €.

Vsi podatki o plačilih so na drugi strani obvestila, lahko jih preberete na oglasni deski ribiškega doma ter spletni strani RD Pesnica-Lenart. V kolikor je prišlo do napake na vaši položnici se vam opravičujemo, nesporazum bomo odpravili skupaj.

Nove letne  ribolovne dovolilnice bomo izdajali od 8.1.2018 do 30.1.2018 vsak ponedeljek od 16.30 do 18.00.

Po tem roku so uradne ure vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.30 do 18.00.

Dober prijem!

SPECIFIKACIJA PRISPEVKOV ZA LETO 2018
pomen oznak RZS revija ZRD članarina koncesija let.ribolov pošta strok.lit 1.obr 2.obr skupaj
RIBIČ MB RD Pesnica tiskovine
AM mladoletni čl. 0 6 0 20 0 20 10 0 56 0 56
polnolet.čl.štud. 0 6 0 20 0 20 10 0 56 0 56
AŠI štud z izp 0 6 0 20 0 20 10 0 56 0 56
AP pripravnik 18,5 12 6 42 21,5 40 10 50 80 120 200
AŠP pol,čl.štu.priprav. 0 6 0 20 0 26 10 50 62 50 112
AA član 18,5 12 6 42 21,5 40 10 0 80 70 150
članica 18,5 12 6 42 21,5 40 10 0 80 70 150
častni član 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 20
AA ali AŽ samo član 18,5 12 6 42 0 0 10 0 88,5 0 88,5
AA ali AŽ 2 član družini ( RIBIČ) 18,5 0 6 42 21,5 40 10 0 80 58 138
AA ali AŽ neprekinjeno čl. 30 let 18,5 12 6 20 21,5 40 10 0 80 48 128
TA član prebiva v tujini 18,5 22 6 42 21,5 80 50 0 80 160 240
PT pripravnik  tujina 18,5 22 6 42 21,5 80 50 50 80 210 290
dodatna pomen oznake RZS revija ZRD članarina koncesija let.ribolov pošta, strok.lit skupaj
RD RIBIČ MB RD Pesnica tiskovine
DAM mlad.član 0 0 0 34 0 6 10 0 50 0 100
DAŠ polnolet.čl.štud. 0 0 0 34 0 40 10 0 84 0 84
DAA član 18,5 0 6 43,5 32 40 10 0 80 70 150
DAŽ članica 18,5 0 6 43,5 32 40 10 0 80 70 150
čoln 30 € na letno ribolovnico
-oznake in delitev članstva je navodilo RZS standard za enotno evidenco ARTEMIS
-boniteta za 30.letno nepretrgano članstvo v RD Pesnica-Lenart  22 €  dokazano z vpisom članarine in evidenca RZS
-član iz tujine ki ne govori slovenskega jezika, je dolžan pri vpisu pripeljati s seboj prevajalca
-neizpolnjena (brez rekapitulacije) ali nevrnjena letna ribolovnica do 5.1.2019  – 40 €,
-neopravljeno delo – 40 €.
-cenik je bil potrjen na  6. seji UO RD Pesnica Lenart, 13.11.2017.

 

Tajnik RD Pesnica-Lenart:    Aleksander Mencigar

 

Komentiraj