POROČILO O VLAGANJIH RIB V JEZERA RD PESNICA LENART_ JESEN 2022

V jesenskem času smo izvedli v skladu z RGN vlaganja v naše ribolovne revirje.

 

JEZERO SV. TROJICA

1. KRAP GOJENI    1744 kg

2. SMUČ  (20-30 cm) 1000 kosov.

JEZERO RADEHOVA

1. KRAP GOJENI  322kg (krap velikosti +10 kg)

2. SMUČ (20-30 cm) 1000 kosov.

 

Želimo vam uspešen ribolov v sezoni 2023.

 

UO RD Pesnica Lenart.

 

VLAGANJE OKT 2022_SVT IMG_5471