POROČILO O DELOVNI AKCIJI 1.

Delovne akcije se  je udeležilo 28 ribičev. Akcija je potekala v dveh skupinah.

1 skupina:

Vodja: Kos David, dela pri jezeru Radehova.

  • Urejanje novih ribolovnih mest, (planiranje zemlje in šodra na filc) katera smo pričeli graditi v letu 2022. Od treh ribolovnih mest smo v glavnini uredili 2, tretje pa se bo dokončno uredilo v naslednji del. akciji.
  • Očistili so se jarki z blatom pod njivami
  • Očistila se je okolica okrog obstoječih ribolovnih mest (odstranitev odvečnih vej).

2 skupina:

Vodja: Fras Danijel, dela pri jezerih Pernica 1 in 2.

  • Očistile so se smeti pri obeh jezerih.

Dodani del poročila sestavil Danijel Fras:

Očistili smo obe jezeri, pernica 1 in 2, očistili smo tudi vtok reke Pesnice v jezero z leve in desne strani. Na nasipu pernice 1 so bili odstranjeni vsi objekti, ki so si jih postavili ribiči ter odstranjene mize, stoli in en čoln. Na režijski obrat je bilo odpeljano 36 vreč smeti, en akumulator, cca 30m kabla in cca 5m vodovodnih plastičnih cevi… Na nasipu pernica 1 so vreče z smetmi in ostali odpadni material ki pa ga bo odpeljala občina. Delovne akcije v Pernici se je udeležilo 12 ribičev, oddelali so 5 ur.

Očiščena je bila tudi brežina reke Pesnice gorvodno od jezera Pernica v dolžini cca 1 kilometra.

3 skupina:

Vodja: Fajdiga Alojzl, dela pri jezeru Sv. Trojica

  • Urejanje  ribolovnih mest na nasipu jezera. prisotnih 7 ribičev.

Pernica 1 Pernica 2 Pernica 4 Radehova 1 Radehova 4