POROČILO O IZVEDENEM ELEKTRO IZLOVU – JUNIJ 2023

 

 

Dne, 4.6.2023  smo zaradi visokih voda izvedli interventni elektro izlov rib pod jezerom Sv. Trojica v dolžini 350m in jezerom Radehova v dolžini 80m .

Pod jezerom Trojica smo izlovili preko 60kg rib.

Ujeli smo 17 vrst rib:

  • Ploščič v velikosti od 5-15cm,ki je tudi prevladoval
  • Zelenika, rdečeoka ,rdečeperka, srebrni koreselj, pezdirek, globoček, nav.ostriž, androga, ČINKLJA, nav, nežica, som, klen, sončni ostriž, nav.koreselj, krap in smuč.

Zavarovane in zaščitene vrste smo vrnili v potok,tujerodne odstranili,ostale pa v jezero.

 

Pod jezerom Radehova smo izlovili smo okoli 15 kg rib.

Ujeli smo 13 vrst rib:

  • Pseudorazbora, nav.nežica, klen, pezdirek, okun, zelenika, srebrni koresel
  • ploščič, som, nav.ostriž, androga, krap, rdečeperka.

Tudi tukaj smo tujerodne vrste odstranili, zaščitene  in ogrožene vrnili nazaj v vodotok.  V jezero smo prenesli, soma, krapa, zelenko, pĺoščiča, androgo.

El.izlov na obeh lokacijah je potekal od 8.00 do 12.45

Elekro izlovno ekipo so sestavljali

Vogrin Boris-vodja

Kos David

Stiper Zdravko

Tancer Dusan

Fras Dani

Menciger Aleksander

Jaušovec Gregor

Ambroz Bojan

Kukec Tomo

 

Lep pozdrav, Boris Vogrin, vodja elektroizlova.

 

IMG_6289 IMG_6286 IMG_6283JUNIJ2023