PREKLIC 63. ZBORA RIBIČEV IN 1. DELOVNE AKCIJE

 

RD Pesnica Lenart

Ribiška pot 18

2230 Lenart

 

ZADEVA: PREKLIC 63. ZBORA RIBIČEV

 

Na osnovi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter zaradi izrednih razmer v zvezi z korona virusom COVID-19 se je UO RD Pesnica Lenart odločil da:

 prekliče 63. redni zbora članov RD Pesnica Lenart, preklicuje se tudi izvedba načrtovane 1. delovne akcije.

 O novem sklicu vas bomo ponovno pisno obvestili v skladu s poslovnikom RD Pesnica Lenart.

 

 

 

 


UO RD Pesnica Lenart