OBVESTILO – IZPITI ZA RIBIČE PRIPRAVNIKE 2021

V nadaljevanju besedila vam prilagam dopis z datumom pričetka priprav na ribiške izpite in datumom opravljanja ribiških izipitov.

Tajnik RD Pesnica Lenart.

 

SEMINAR ZA RIBIŠKE PRIPRAVNIKE

 

Datuma seminarja:  30.10.2021                                         Datum izpita:   13.11.2021

Zbor udeležencev: 08.45 uri v domu ZRD  Maribor, Cesta XIV. divizije 54, Maribor

Slušatelji: ribiči pripravniki iz RD Maribor, Mura Paloma, Pesnica-Lenart, Ruše in Slovenska Bistrica, ki v letu 2020 niso mogli pristopiti k izpitu.

Začetek predavanj:  ob 09.00 uri   

Vodja seminarja:  Bojan JAVORNIK  predsednik ZRD Maribor

 

P R O G R A M   S E M I N A R J A :

 

8.45 – 9.00       Popis udeležencev seminarja ter pozdrav – Marijan GABER, tajnik ZRD Maribor

 9.00-9.55          3. Organiziranost slovenskega sladkovodnega ribištva

 • Razlika med organiziranostjo ribištva Slovenije in drugih evropskih držav
 • Temeljna povojna organiziranost sladkovodnega ribištva v Sloveniji
 • Osnovna organizacijska oblika delovanja v javnem interesu
 • Ribiška zveza Slovenije in njene naloge
 • Javna služba v ribištvu – Zavod za ribištvo Slovenije
 • Koncesijski odnosi ribiškega upravljanja
 • Komercialni ribniki
 1. Ribiško upravljanje
 • Opis in namen ribiškega upravljanja
 • Prostorske enote ribiškega upravljanja
 • Načini in akcije ribiškega upravljanja
 • Dokumenti ribiškega upravljanja

Predavatelj: Robert SKRBINEK

 10.00-10.55      7. Osnove ekologije celinskih voda

 • Zgradba in lastnosti vode ter procesi v celinskih vodah
 • Ribe in ribji pasovi v tekočih vodah
 • Vodne živali in življenjski pogoji v stoječih vodah
 • Vrsta in populacija
 1. Ogroženost rib in ukrepanje ob poginih
 • Onesnaževanje in regulacija voda
 • Vnos tujerodnih vrst rib
 • Prelov in krivolov
 • Ogroženost zaradi ribojedih vrst ptic
 • Ukrepanje ob poginih rib

Predavatelj: Slavko PRIJATELJ

 

11.00-11.55      5. Biologija rib

 • Pomen biologije rib za ribiča
 • Ribe v živalskem sistemu
 • Telo ribe
 • Oblika ribjega telesa
 • Notranja zgradba ribjega telesa
 1. Gojitev rib
 • Opis in namen gojitve rib
 • Vzreja postrvi
 • Vzreja krapovcev
 • Sonaravna vzreja rib

Predavatelj: Ludvik LAMUT

 

 

12.00 -12.55    9. Izvajanje ribolova v celinskih vodah z ribiško etiko

 • Osnovno o pravilih ribolova v celinskih vodah
 • Prepovedi, ki se nanašajo na ribiča
 • Prepovedi, ki se nanašajo na ribo
 • Prepovedi, ki se nanašajo na način in tehniko izvajanja ribolova
 • Dolžnosti ribiča
 • Ribiška etika
 1. Osnove o tehnikah ribolova
 • Beličarjenje
 • Talni ribolov
 • Vijačenje
 • Ribolov z vlekom
 • Muharjenje
 • Druge ribolovne tehnike
 • Tekmovalne ribiške tehnike

Predavatelj: Boris BEZJAK

 

13.00 – 13.55    1. Zgodovina slovenskega sladkovodnega ribištva

 • Ribiška dejavnost v preteklosti
 • Gojitev rib
 • Ribiške organizacije
 • Ribiška literatura
 • Ribištvo po drugi svetovni vojni
 1. Normativna ureditev sladkovodnega ribištva
 • Normativna podlaga o varstvu okolja in narave
 • Normativna podlaga o varstvu voda in živali
 • Normativna urejenost sladkovodnega ribištva

Predavatelj: Bojan JAVORNIK

 

13.55               Preverjanje osvojenega znanja po izpitnih vprašanjih        Bojan JAVORNIK

 

GRADIVO ZA SEMINAR: Knjiga ‘Ribiški priročnik’ (RZS, 2008). Kandidat mora imeti s seboj veljavno člansko izkaznico, pripravniški dnevnik in pisalo. Udeležba na seminarju je za ribiške pripravnike brezplačna in obvezna.

 

Na seminarju OBVEZNO upoštevaj veljavne ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe pred korona tov