OBVESTILO ČLANOM RD PESNICA LENART

RIBIŠKA DRUŽINA PESNICA-LENART
Ribiška pot 18
2230 LENART v Slovenskih goricah, Slovenija

 

 

ZADEVA : OBVESTILO ČLANOM RD PESNICA LENART

 

 Zaradi službenih in osebnih obveznosti dveh članov UO RD Pesnica Lenart in hkrati pomanjkanju časa za opravljanje funkcij in nalog v UO RD Pesnica Lenart, je UO na  7. seji  RD Pesnica Lenart, dne 14. 12. 2022 sprejel: sklep  št. 6/2022, o imenovanju kandidacijske komisije za nadomestne volitve.

 

Zaradi kontinuitete dela UO RD Pesnica predlaga:

– na mesto gospodarja RD g. Kos Davida, že imenovanega član UO, zamenjava z g.

Vogrin Borisom, ki ostaja v UO kot član in

– na mesto člana UO g. Fras Danijela, zamenjava z članico UO g. Lidijo Hernet.

 Sklep se glasi:

……………………………………………………………………………………

Sklep o imenovanju kandidacijske komisije za nadomestne volitve:

 

V kandidacijsko komisijo za nadomestne volitve se imenujejo:

 

  1. Branko Vukan, predsednik komisije
  2. Alojz Fajdiga, podpredsednik komisije in
  3. Robert Perko, član komisije.

Kandidacijski postopek se prične za nadomestne volitve za funkcijo gospodarja RD ter za člana UO.

V skladu s statutom in poslovnikom RD lahko kandidaturo podajo vsi polnoletni člani RD. Volitve se bodo izvedle v mesecu marcu, predvidoma 4.3.2023 na zboru članov RD.

Rok za vložitev kandidature je do 1.2.2023. Vlogo pošljite na sedež RD.

Kandidatura mora vsebovati:

  • osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v RD,
  • utemeljitev kandidature,
  • podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.

 Predsednik UO:

 Branko Vukan

…………………………………………………………………………………………………..