NOVE TABLE NA JEZERIH RADEHOVA IN SV. TROJICA

V sklopu ureditve jezer Radehova in Sv. Trojica smo pričeli postavljati table na katerih so označene mirne cone, avtohtone vrste rih in drugoh živali, ribolovna mesta, privezi čolnov ter ribolovni režim.

 

UO RD Pesnica Lenart.

 

 

Radehova-RD Pesnica info-3rojica-RD Pesnica info map 5