Natečaj za najboljšo ribiško fotografijo za ribiški koledar 2016

Ribiška zveza Slovenije razpisuje natečaj za najboljšo ribiško fotografijo in sicer na tematiko »Podvodne slike domorodnih vrst sladkovodnih rib«. Izbranih bo 13 najboljših fotografij domorodnih vrst sladkovodnih rib, ki bodo objavljene na stenskem koledarju Ribiške zveze Slovenije za leto 2016.

 

Fotografije naj bodo izdelane v velikosti 2 do 4 MB v formatu .jpg in v resoluciji 300 dpi. Avtorje fotografij prosimo, da svoje fotografije pošljejo na CD na naslov Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, s pripisom » za natečaj – ribiška fotografija«. Fotografije morajo biti obvezno opremljene z imenom in priimkom avtorja, uradnim slovenskim poimenovanjem ribe, imenom vodotoka in mesecem, kdaj je bila fotografija posneta. Vsak avtor lahko pošlje do deset fotografij. Prednost pri izbiri bodo imele tiste fotografije, ki še niso bile objavljene v drugih publikacijah ali na spletnih straneh.

 

Zadnji rok za oddajo fotografij je 25. oktober 2015.

 

Prispele fotografije bo pregledala posebna komisija RZS, ki bo izbrala trinajst najboljših fotografij. Ob izboru bo podeljene nagrade za:

 

 1. mesto : dnevna ribolovna dovolilnica za revir Obrh (ZZRS) / vrednost 200 eur
 2. mesto: dve dovolilnici za revir Unica (salmonidni del) (ZZRS ) / vrednost 100 eur
 3. mesto: dnevna ribolovna dovolilnica za revirje Soča, Sava Bohinjka ali Koritnica (ZZRS) / vrednost 70 eur

 

Avtor vseh poslanih fotografij bo obdržal vse moralne avtorske pravice, s podpisom avtorske pogodbe pa bo na RZS prenesel vse materialne avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronskega hranjenja in prenašanja vseh poslanih fotografij. Prenos avtorskih pravic je izključen in je brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. RZS lahko fotografije uporabi tudi za druge namene svojega delovanja. S prejemom fotografij na naslov RZS se razume, da se avtor strinja z naštetimi pogoji.

 

Lep pozdrav in DOBER PRIJEM!

 

Igor MILIČIĆ,                                                                                                           dr. Miroslav ŽABERL, l.r.,

sekretar RZS                                                                                                            predsednik RZS

8 Comments

 1. Pingback: canadian cialis

 2. Pingback: Buy viagra cheap

 3. Pingback: viagra 100mg

 4. Pingback: viagra 50mg

 5. Pingback: over the counter erectile dysfunction pills

 6. Pingback: over the counter erectile dysfunction pills

 7. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

 8. Pingback: pills for erection

Komentariji so onemogočeni