KOLEDAR TEKEM 2021 RD PESNICA LENART

Tekmovalni koledar 2021

Tekmovanja RD Pesnica Lenart potekajo po načrtovanem koledarju. Tekmovanje za Ribiškega Carja bo prestavljeno na jesenski mesec, točen datum bomo objavili naknadno.

 

V času tekmovalnega vikenda je potrebno upoštevanje vseh priporčil NIJZ za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 ter slediti navodilom izvajalca tekme.

 Na tekmovanje lahko pridejo zgolj tekmovalci brez zdravstvenih težav. Vsak tekmovalec naj si na spletni strani RZS natisne in podpiše izjavo (objava z 14. 05. 2021 »Začetek tekmovalne sezone za leto 2021«), s katero potrjuje prihode na tekmovanja v neoporečnem zdravstvenem stanju, seznanitev z navedenimi navodili in splošnimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe SARS-Cov-2 ter resničnost priloženih potrdil in dokazil. Izjavo lahko sam ali vodja ekipe za vse tekmovalce izroči komisarju lige, katere slednji hrani do zaključka tekmovalnega leta.

Ribiški Car                11.04.2021  Jezero Radehova

 

  1. Družinska tekma 25.04.2021 Jezero Sv. Trojica
  2. Družinska tekma 13.06.2021 Jezero Radehova
  3. Družinska tekma 27.06.2021             Jezero Sv. Trojica
  4. Družinska tekma 12.09.2021             Jezero Radehova

 

LKO                                        7-9.05.2021            Jezero Radehova

LKO                                        4-6.06.2021             Jezero Radehova

 

A-Liga                                    15.05.2021              Jezero Sv. Trojica

A-Liga                                    15.05.2021              Jezero Sv. Trojica

 

Liga Posameznikov           29.05.2021              Jezero Sv. Trojica

Liga Posameznikov           30.05.2021              Jezero Sv. Trojica

ZRD Mladi Člani                  05.06.2021             Jezero Sv. Trojica   (Mogoče)

 

 

Priloga 1: IZJAVA

 

Spodaj podpisani …………………. izjavljam:

–          da prihajam na posamezna tekmovanja zdrav in brez zaznanih simptomov bolezni kot so povišana telesna temperatura, kašelj, močan glavobol, boleče žrelo, nahod in težko dihanje;

–          da sem seznanjen s splošnimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-COV-2, ki se nanašajo na medsebojno razdaljo, obveznost nošenja zaščitne maske ter higiene kašlja in s posebnimi ukrepi, ki izhajajo iz Navodila za izvajanje ribiških tekmovanj;

–          da so priložena potrdila oz. dokazila o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem rezultatu testa resnična in da se zavedam, da sem v nasprotnem primeru podvržen kazenski odgovornosti.

 

Datum:                                                                                                      Lastnoročni podpis: