DRŽAVNO PRVENSTVO LKO RADEHOVA_ TEKMA 3.

Ribiška zveza Slovenije
telefon:
01 256 12 94
Tržaška cesta 134
telefaks:
01 256 12 95
1000 Ljubljana
Tekmovalna komisija RZS
Podkomisija RZS za LKO
Datum: 24.05.2021
Številka: 003/2021
Vsem RD in tekmovalcem, ki tekmujejo v ciklu tekem DP v LKO 2021
Zadeva: Razpis 3. tekme DP v LKO 2021
Organizator Ribiška zveza Slovenije, podkomisija TPK RZS LKO in RD Pesnica / Lenart, kot izvajalka tekme v lovu krapov z obtežilnikom, v skladu s 7. členom Pravilnika o tekmovanjih v SŠR
RAZPISUJE
3. tekmo DP v LKO 2021 – ekipno
ki bo potekala
od 4. do 6. junija na jezeru Radehova
ZBIRNO MESTO: Jezero Radehova
PRIJAVA EKIP: 7.00 do 7.45
URNIK TEKME:
1. dan tekmovanja – petek 4.6.2021:
• Od 7:00 do 7:45 prijava ekip
• Ob 8:00 žrebanje startnih mest
• Ob 8:15 odhod na tekmovalno traso
• Ob 8:30 1. signal – vstop v tekmovalni prostor in začetek priprav na tekmo
• Ob 11:00 2. signal – začetek tekmovanja 1. dne
2. dan tekmovanja – sobota 5.6.2021:
nadaljevanje tekmovanja (brez prekinitve)
3. zadnji dan tekmovanja – nedelja 6.6.2021:
• Ob 10:45 3. signal – zadnjih 15 minut tekmovanja,
• Ob 11:00 4. signal – konec tekmovanja; ob signalu še 15 min časa za zajetje ulova,
• Ob 11:15 5. signal – riba ne šteje v ulov, če ni zajeta do tega signala,
• Ob 13:00 izobešanje rezultatov tekme,
• Ob 13:15 razglasitev uradnih rezultatov tekme.
TEKMOVALNA TRASA in DOSTOP:
– Širina lovnega koridorja do 20 m
– Naseljenost z ribami: krap, amur in ostale vrste belih rib
Parkiranje vozil po navodilih izvajalke tekme.
URADNI TRENING:
Trening pred 3. tekmo se ne izvede.
UKREPI PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA
Na tekmovanje lahko pridejo zgolj tekmovalci brez zdravstvenih težav. Na prvem tekmovanju v posamezni tekmovalni panogi vsak tekmovalec podpiše izjavo s katero potrjuje prihode na tekmovanja v neoporečnem zdravstvenem stanju, seznanitev z navedenimi navodili in splošnimi preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe SARS-Cov-2 ter resničnost priloženih potrdil in dokazil. Izjave hrani komisar lige do zaključka tekmovalnega leta.
Žreb tekmovalnih mest opravita delegat tekme in glavni sodnik ali komisar brez prisotnosti tekmovalcev; nastopajoče tekmovalce se individualno seznani z rezultati žreba;
Skupaj s prijavnico mora vsak tekmovalec ali vodja ekipe za vse tekmovalce ekipe, v prijavnici navesti vrsto potrdila oz. dokazila in komisarju lige dostaviti enega izmed naslednjih potrdil oz. dokazil:
• dokazilo o cepljenju (različna cepiva imajo različne parametre veljavnosti) ali
• potrdilo o prebolevnosti, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev ali
• potrdilo o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega testa HAG, ki ne sme biti starejše od 48 ur.
Veljavnost potrdil in dokazil preveri delegat tekme, ki tudi odloči v primeru spornosti posameznega potrdila ali dokazila, o dopustnosti sodelovanja na tekmovanju. Tekmovalec za katerega delegat odloči, da na tekmovanju ne more sodelovati in tekmovalec, ki ne dostavi veljavnega potrdila ali dokazila, mora prizorišče tekmovanja nemudoma zapustiti.
Z navedenimi potrdili in dokazili se morajo delegatu tekme izkazati tudi ostali sodelujoči na posameznem tekmovanju (sodniki, merilci, nujno spremljajoče osebje), sicer jim delegat ne dovoli sodelovanja. Podatke o potrdilih in dokazilih za sodnike in druge spremljajoče osebe zapiše delegat tekme v poročilo.
IZVEDBA TEKMOVANJA:
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v SŠR RZS, Pravilih o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom RZS in skladno z navodili Ribiške zveze Slovenije za izvedbo ribiških tekmovanj 2021.
STARTNINA IN PLAČILO:
Startnina za ekipo (2 tekmovalca, 1 rezervni tekmovalec) znaša 200,00 € in ne vključuje toplega obroka ob zaključku tekme.
Startnino je potrebno plačati do 3.6.2021 na:
TRR RZS – 02010-0017838266 s pripisom: startnina 3. tekma DPLKO
Vse morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani www.lko.si. V kolikor potrebujete dodatne informacije, pišite na info@lko.si, lahko pa pokličete na številko 041/ 413 860, Aleksander Kolar.
Veselimo se srečanja z vami in vas pozdravljamo z ribiškim pozdravom
DOBER PRIJEM!
Aleksander Kolar, l.r.
Predsednik TPK LKO RZS
Poslano / uradna objava:
• Sekretarju RZS
• RD izvajalki tekme
• Gl. sodniku tekme
• Vodjem ekip
• Vodji reprezentanc RZS za LKO
• Objaviti na spletni strani TPK RZS LKO www.lko.si
• Arhiv TPK RZS LKO