DOKUMENTI – OBRAZCI – VLOGE

 

 

OBRAZEC_vloga za članstvo v RD_2022

EVIDENČNI LIST ČOLNA 2022

EVIDENČNI LIST ČOLNA

 

ŠTEVILKA ČOLNA (vpiše RD)  ___________ (kopijo prejmete na vaš e-naslov ali po pošti).

 

LASTNIK ČOLNA: __________________________________________________________

telefonska številka ___________________, e-naslov _______________________________

 

MODEL ČOLNA:

  • Proizvajalec ____________________________________________________________

 

  • Starost _________________________________________________________________

 

  • Barva __________________________________________________________________

 

  • Material ________________________________________________________________

 

  • Dolžina čolna ( v cm ) _____________________________________________________

 

  • Druge značilnosti ________________________________________________________

 

MESTO  PRIVEZA:        a.)   jezero Radehova                                b.)    jezero Sveta Trojica

 

Lastnik čolna se zavezuje, da se bo odzval na morebitno obvestilo s strani RD v primeru potrebe po premiku čolna ter, da bo čoln privezan na za to določenem privezu RD Pesnica Lenart. Prav tako se zavezuje, da bo skrbel za urejenost svojega čolna in storil vse, da se v primeru potopa čolna, le ta spravi čimprej iz vode. V primeru spremembe lastništva, le to takoj sporočiti RD. Ob neplačani letni pristojbini, se čoln mora umakniti iz jezera.

Čoln se lahko posoja le ribiču, ki je plačal »ribolov iz čolna«.

EVIDENČNI LIST ODDAJTE V NABIRALNIK RD ALI POŠLJITE PO NAVADNI POŠTI.

Podpis lastnika čolna:

__________________