DELOVNE AKCIJE V LETU 2023

RIBIŠKA DRUŽINA
PESNICA-LENART
Ribiška pot 18, 2230 Lenart

Številka: UO_DA_1/2023
Datum: 09.02. 2023

VABILO NA DELOVNE AKCIJE

V skladu s statutom Ribiške družine Pesnica – Lenart so v letu 2023 predvidene naslednje delovne
akcije:
1. delovna akcija: sobota 18.03.2023, s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri
jezeru Radehova. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo lepo soboto. Vabljeni
vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »A« vse do vključno priimka na črko »G«.
2. delovna akcija: sobota 13.05.2023, s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri
jezeru Sv Trojica. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo lepo soboto. Vabljeni
vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »H« vse do vključno priimka na črko »K«.
3. delovna akcija: v soboto 16.09.2023, s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri
jezeru Radehova. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo lepo soboto. Vabljeni
vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »L« vse do vključno priimka na črko »R«.
4. delovna akcija: v soboto 21.10.2023, s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri
jezeru Sv Trojica. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo lepo soboto. Vabljeni
vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »S« vse do vključno priimka na črko »Ž«.
RAZLAGA: NASLEDNJA LEPA SOBOTA – VELJA ZA DVE ZAPOREDNI SOBOTI. ČE SE DELOVNA
AKCIJA DO TAKRAT NE OPRAVI, STE SE DOŽNI JAVITI NA NASLEDNJO PLANIRANO DELOVNO
AKCIJO!
Namen delovnih akcij je:
1. Urejanje okolice in ribolovnih mest ob jezerih Radehova, jezero Sv. Trojica, jezero Pristava,
jezero Pernica 1 in Pernica 2.
2. Urejanje, okolice ob reki Pesnica, Glabovnica in Velka.
V primeru potrebe po dodatnih delovnih akcijah ob nepredvidenih dogodkih, bodo obvestila na
spletni strani RD in ostalih načinih obveščanja (pisno,obveščevalne table pri jezerih..).
Delovne akcije so obvezne za člane od 15 do 65 leta starosti. Delovne obveznosti ni potrebno
opraviti invalidom.
Zraven prinesite potrebno orodje, žage (tudi motorne), sekire, kose, grablje, lopate, krampe, motike,
škarje za grmovje, kavelj in podobno. Za delo potrebujete primerno obleko, obutev in rokavice.
Ne pozabite na letno ribolovno dovolilnico, ker se bo udeležba evidentirala z vpisom v
dovolilnico. Opravljena delovna obveznost se bo preverjala ob izdaji letne ribolove dovolilnice za
prihodnjo sezono.
Za vse morebitne informacije se obrnite na vodjo akcije (Kos David – GSM 040 427 502) ali skrbnika
jezera, po možnosti pa zaradi lažje organizacije tudi potrdite svojo udeležbo oz. neudeležbo na:
rdpesnica@gmail.com
V skladu s Statutom RD Pesnica – Lenart in sklepi Občnega zbora RD je vsak polnoleten delovno
sposoben član dolžan opraviti 10 ur prostovoljnega dela letno. V kolikor se na posamezni delovni
akciji ne opravi 10 ur, se je potrebno udeležiti naslednje delovne akcije. Delovna ura je s sklepom zbora ribičev ovrednotena na 10 €.

Zato vas vabimo, da sedelovne akcije zanesljivo udeležite ter tudi s tem prispevate svoj delež k urejenosti in kvaliteti naših
ribolovnih voda. Vabljeni tudi vsi, ki niste posebej vabljeni na delovno akcijo.

Vljudno vabljeni z ribiškim pozdravom in dober prijem!
V primeru, da se ne morete udeležiti akcije po predvidenem razporedu ste se dolžni udeležiti naslednje
akcije po vnaprej določenem terminu. Dodatnih vabil na delovne akcije ne bomo pošiljali po pošti.
Pripravniki ki boste letos vabljeni na izpit ste dolžni opraviti 2. delovni akciji.
UO RD Pesnica – Lenart.