DELOVNE AKCIJE SEPTEMBER OKTOBER 2023

Obveščamo vas, da sta predvideni še vsaj 2. delovni akcijo po vnaprej načrtovanih terminih. Obstaja tudi možnost dodatnih delovnih akcij – interventnih.

 

3. delovna akcija: v soboto 16.09.2023, s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri
jezeru Radehova. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo lepo soboto. Vabljeni
vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »L« vse do vključno priimka na črko »R«.
4. delovna akcija: v soboto 21.10.2023, s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri
jezeru Sv Trojica. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo lepo soboto. Vabljeni
vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »S« vse do vključno priimka na črko »Ž«.
RAZLAGA: NASLEDNJA LEPA SOBOTA – VELJA ZA DVE ZAPOREDNI SOBOTI. ČE SE DELOVNA
AKCIJA DO TAKRAT NE OPRAVI, STE SE DOŽNI JAVITI NA NASLEDNJO PLANIRANO DELOVNO
AKCIJO!
Namen delovnih akcij je:
1. Urejanje okolice in ribolovnih mest ob jezerih Radehova, jezero Sv. Trojica, jezero Pristava,
jezero Pernica 1 in Pernica 2.
2. Urejanje, okolice ob reki Pesnica, Glabovnica in Velka.
V primeru potrebe po dodatnih delovnih akcijah ob nepredvidenih dogodkih, bodo obvestila na
spletni strani RD in ostalih načinih obveščanja (pisno,obveščevalne table pri jezerih..).
Delovne akcije so obvezne za člane od 15 do 65 leta starosti. Delovne obveznosti ni potrebno
opraviti invalidom.
Zraven prinesite potrebno orodje, žage (tudi motorne), sekire, kose, grablje, lopate, krampe, motike,
škarje za grmovje, kavelj in podobno. Za delo potrebujete primerno obleko, obutev in rokavice.
Ne pozabite na letno ribolovno dovolilnico, ker se bo udeležba evidentirala z vpisom v
dovolilnico. Opravljena delovna obveznost se bo preverjala ob izdaji letne ribolove dovolilnice za
prihodnjo sezono.
Za vse morebitne informacije se obrnite na vodjo akcije (Kos David – GSM 040 427 502) ali skrbnika
jezera, po možnosti pa zaradi lažje organizacije tudi potrdite svojo udeležbo oz. neudeležbo na:
rdpesnica@gmail.com
V skladu s Statutom RD Pesnica – Lenart in sklepi Občnega zbora RD je vsak polnoleten delovno
sposoben član dolžan opraviti 10 ur prostovoljnega dela letno. V kolikor se na posamezni delovni
akciji ne opravi 10 ur, se je potrebno udeležiti naslednje delovne akcije. Delovna ura je s sklepom zbora ribičev ovrednotena na 10 €.

Zato vas vabimo, da sedelovne akcije zanesljivo udeležite ter tudi s tem prispevate svoj delež k urejenosti in kvaliteti naših
ribolovnih voda. Vabljeni tudi vsi, ki niste posebej vabljeni na delovno akcijo.

Vljudno vabljeni z ribiškim pozdravom in dober prijem!
V primeru, da se ne morete udeležiti akcije po predvidenem razporedu ste se dolžni udeležiti naslednje
akcije po vnaprej določenem terminu. Dodatnih vabil na delovne akcije po pošti ne bomo pošiljali.
Pripravniki ki boste letos vabljeni na izpit ste dolžni opraviti 2. delovni akciji.
UO RD Pesnica – Lenart.

 

 

Poročilo 3 delovne akcije                                                                                                         18.09.2023

 

Na delovni akciji se nas je udeležilo ~33 ribičev. Akcija je potekala v Radehovi ter ribiškem domu, Trojici, in Pernici 1.

1 skupina: Vodja: Lorenčič Ivan in Mlinarič Marjan à dela pri jezeru Radehova in ribiški dom

Pri jezeru Radehova so se z mletim materialom urejale poti in ribolovna mesta, od parkirnega prostora v smeri ribiškega mesta pod češnjo, katera so bila ob dežju poplavljena in blatna. Del materiala ki je ostalo se bo razgrnil še na parkirnem prostoru.

Delno se je urejal tudi jarek  pod njivami, ter čistili kanali za odtok vode.

Delo je trajalo 5-6ur.

 

Pri ribiškem domu se je  čistilo vejevje ob brežini potoka v smeri jezera do prvega mostu ki je še ostalo od posledic neurij. Pri domu pa so se porezale smreke in drugo grmičevje. Delo je trajalo 6 ur.

 

2 skupina: Vodja: Kos Davidà dela pri jezeru Trojica

Na nasipu (na strani vtoka Velke v jezero) smo nadaljevali z urejanjem ribolovnih mest. Odstranjevali smo prekomerno zarast grmičevja. Veje smo sočasno zmleli ter očistili okolico. V času 5 delovnih ur smo uspeli urediti ribolovna mesta v dolžini cca 25m.

 

3 skupina: Vodja: Fras Danijel à dela pri jezeru Pernica 1

Ob jezeru Pernica 1 med obema jezeroma se je uredilo 6 lovnih mest.

Pri jezeru Pernica 2 so se ponovno postavile table za prepoved ribolova.

Delo je trajalo 5ur.

slika 6 slika 3 slika 1