DELOVNE AKCIJE 2022

VABILO NA DELOVNE AKCIJE

V skladu s statutom Ribiške družine Pesnica – Lenart so v letu 2022 predvidene naslednje delovne akcije:

  1. delovna akcija: sobota, 02.04.2022, s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri jezeru Radehova. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo soboto. Vabljeni vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »A« vse do vključno priimka na črko »J«.
  2. delovna akcija: sobota, 14.05.2022, s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri jezeru Radehova. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo lepo soboto. Vabljeni vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »K« vse do vključno priimka na črko »P«.
  3. delovna akcija: v sobota, 08.10.2022, s pričetkom ob 8.30 uri na zbirnem mestu na parkirišču pri jezeru Sv Trojica. V primeru slabega vremena bo akcija izvedena prvo naslednjo lepo soboto. Vabljeni vsi člani s priimkom, ki se prične na črko »R« vse do vključno priimka na črko »Ž«.

 RAZLAGA: NASLEDNJA LEPA SOBOTA – VELJA ZA DVE ZAPOREDNI SOBOTI_ČE SE DELOVNA AKCIJA DO TAKRAT NE OPRAVI, STE SE DOŽNI JAVITI NA NASLEDNJO PLANIRANO DELOVNO AKCIJO!

Namen delovnih akcij je: urejanje okolice ob jezeru Radehova in potoku Globovnica, urejanje okolice ob jezeru Sv. Trojica in potoku Velka,  urejanje ribiškega doma ter urejanje okolice ob reki Pesnici. V primeru potrebe po dodatnih delovnih akcijah ob nepredvidenih dogodkih, bodo obvestila na spletni strani RD in ostalih načinih obveščanja (pisno, obvestilne table pri jezerih…).

Delovne akcije so obvezne za člane od 15 do 65 leta starosti. Delovne obveznosti ni potrebno opraviti invalidom I. kategorije, ter invalidom s pisno izkazano telesno okvaro nad 60%.
Zraven prinesite potrebno orodje, žage (tudi motorne), sekire, kose, grablje, lopate, krampe, motike, škarje za grmovje, kavelj in podobno. Za delo potrebujete primerno obleko, obutev in rokavice.  

Ne pozabite na letno ribolovno dovolilnico, ker se bo udeležba evidentirala z vpisom v letno dovolilnico. Opravljena delovna obveznost se bo preverjala ob izdaji letne ribolove dovolilnice za prihodnjo sezono. Za vse morebitne informacije se obrnite na vodjo akcije – gospodarja ali skrbnika jezera, po možnosti pa zaradi lažje organizacije tudi potrdite svojo udeležbo oz. neudeležbo: rdpesnica@gmail.com

V skladu s Statutom RD Pesnica – Lenart in sklepi Občnega zbora RD je vsak polnoleten delovno sposoben član dolžan opraviti 10 ur prostovoljnega dela letno, zato vas vabimo, da se delovne akcije zanesljivo udeležite ter tudi s tem prispevate svoj delež k urejenosti in kvaliteti naših ribolovnih voda. Vabljeni tudi vsi, ki niste posebej vabljeni na delovno akcijo. Vljudno vabljeni z ribiškim pozdravom dober prijem!

V primeru, da se ne morete udeležiti akcije po predvidenem razporedu ste se dolžni udeležiti naslednje akcije po vnaprej določenem terminu. Dodatnih vabil na delovne akcije ne bomo pošiljali po pošti. Pripravniki ki letos opravljate izpit so dolžni opraviti 2. delovni akciji.

UO RD Pesnica – Lenart