DELOVNA AKCIJA 1_ poročilo

Poročilo 1 delovne akcije Radehova                                                                                      9.04.2022

 

Delovne akcije se je udeležilo 20 Ribičev.

Plan je bil:

– postavitev tabel (betoniranje)

– planiranje zemlje pri parkirišču in priprava za zasaditev trave + očiščenje vejevja na parkirišču

– očiščenje prekomerne rasti ob jezeru (ribolovna mesta na nasipu)

– barvanje (zaščita) klopi pri ribiškem domu

– pobiranje smeti dolvodno in gorvodno od jezera Pernica.

 

Vodja: David Kos.

DA_1 DA3 DA2