CENIK -VARSTVENE MERE – RIBOLOVNI REŽIM V RD PESNICA LENART ZA LETO 2022

CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNIC 2022

DNEVNI RIBOLOV                                               Člani drugih RD in turisti                   15 €

NOČNI RIBOLOV                                                 Člani drugih RD in turisti                  15 €

NOČNI RIBOLOV                                                 Člani RD Pesnica-Lenart                   8 €

VIJAČENJE                                                            Člani drugih RD in turisti               18 €

RIBOLOV IZ ČOLNA                                           na dan                                                 5 €                

 

Ujemi -spusti velja le za jezero Radehova:

UJEMI IN SPUSTI  – DNEVNA KARTA                                                                             8 €  (za dan)                                                       

UJEMI IN SPUSTI  – NOČNA KARTA (med tednom dovoljeno če ribič kupi

                                                                       najmanj 3 zaporedne nočne karte)       10 €  (na noč)

UJEMI IN SPUSTI – VIKEND PAKET (2 nočni + 2 dnevni s pričetkom petek        

                                                                       ponoči od 18:00)                                    36 €

 

UJEMI IN SPUSTI – MOŽEN LE NAKUP PAKETA ZA VIKEND, 3, 5 ali 7 dni

 

UJEMI IN SPUSTI  – velja le za lov krapovcev, obvezna je dodatna oprema (blazina, velika zajemalka, antiseptik)

UJEMI-SPUSTI       – traja od 15. aprila do 15. novembra.

NOČNI RIBOLOV:

 • Jezero Radehova: dovoljen ponoči v petek in soboto ter noč pred praznikom. Ostale dni v tednu je nočni ribolov dovoljen le, če ribič  

predhodno kupi nočno ribolovno dovolilnico za tri ali več zaporednih noči. Dovoljen je v času od 15. aprila do 15. novembra.

 

 • Jezero Trojica: dovoljen vse ribolovne dni.

 

Prodajna mesta:

 • PLOJ JOŽICA – Kava bar AS, Maistrova ulica 13, Lenart – na avtobusni postaji v Lenartu
 • KMETEC MITJA – trgovina SOM, Mariborska c. 60, Sv. Trojica – pri jezeru Sveta Trojica
 • ČERNOŠA TATJANA – Ribiška pot 8, Sv. Trojica – pri jezeru  Sveta Trojica
 • Spletni nakup ribiskekarte.si

 

RIBOLOVNI REŽIM 2022 PO REVIRJIH

REVIR I, IV in V – Reka Pesnica, potok Globovnica, potok Velka in drugi potoki ter vodotoki na reki Pesnici:

 • Dovoljen je ribolov le z eno palico (vijačenje, muharjenje, beličarjenje in talni ribolov).
 • V potoku Velka je vijačenje prepovedano.
 • V potoku Globovnica je vijačenje dovoljeno le v mesecu novembru.
 • Prepovedan je ribolov na živo ribico.

DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga, klenič), ali 3 POSTRVI, ali 2 PODUSTI, ali 2 KLENA, ali 2 BOLENA, ali 2 OGRICE, ali 2 MRENE ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

 ——————————————————————————————————————————————————————————-

 REVIR II – Jezero Radehova:

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.
 • Pri ribolovu »UJEMI SPUSTI« je obvezna uporaba podmetalke, blazine in antiseptika.
 • V času med 15.11. in 1.4. je vožnja in ribolov iz čolna prepovedan!
 • V območju MIRNE CONE je poseg v naravo prepovedan.

       DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP je ZAŠČITEN celo leto – velja PREPOVED UPLENA !!!
 • Zaščiten je tudi LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

========================================================================================================

REVIR III – Jezero Sveta Trojica:

 • Dovoljen je ribolov na dve ribiški palici z navezo 1 trnka.
 • Vijačenje in hkrati beličarjenje ali talni ribolov ni dovoljeno.
 • Ribolov roparic je dovoljen le na umetno vabo, črve ali kos ribe. V času lovopusta ščuke in smuča je dovoljen ribolov soma  le na črve ali na kos ribe večji od 15 cm. V tem času vijačenje na soma ni dovoljeno.
 • Prepovedan je ribolov z bambusom in na živo ribico.
 • Ribolovna mesta in mesta hranjenja je dovoljeno označiti le z markerjem.

        DOVOLJEN DNEVNI ULOV:

 • 1 KRAP do 5 kg, v primeru da je težji, ga mora ribič takoj vrniti v vodo,
 • ali 5 BELIH MERSKIH RIB (ploščič, androga…) ali 3 kg DROBIŽA (zelenika, rdečeoka, rdečeperka…)
 • 1 SOM (nad 70 cm) ali 1 SMUČ (nad 60cm) ali 1 ŠČUKA (nad 60 cm)
 • KRAP težji od 5 kg je zaščiten – velja prepoved uplena!
 • Zaščiten je tudi LINJ, navadni koreselj ter navadni ostriž!
 • Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)

________________________________________________________________________________________________________________________

       ČAS RIBOLOVA:

 • Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
 • Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne.
 • Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca.

 VSAK RIBIČ JE DOLŽAN RIBOLOVNO MESTO, PREDEN GA ZAPUSTI, POSPRAVITI!

 V VSEH REVIRJIH JE OMEJEN SKUPNI LETNI UPLEN ROPARJA NA: merska riba 10 kom smuča in 10 kom soma na leto. Uplenjena riba  se vpiše takoj na mestu ulova v letno ribolovno dovolilnico. Za preostale ribe ki spadajo v skupino roparjev velja zgoraj zapisani ribolovni režim.

 VARSTVENE MERE 2022

VRSTA Najmanjša mera v cm          Varstvena doba
Ščuka – Esox lucius                60             1.2.–31.5.
Smuč – Sander lucioperca                60             1.2.–31.5.
Som – Silurus glanis                70                    //
Bolen – Aspius aspius                40             1.5.–30.6.
Linj – Tinca tinca /                                      ZAŠČITEN CELO LETO
Podust – Chondrostoma nasus                35             1.3.–31.5.
Platnica – Rutilus pigus                35             1.3.–31.5.
Klen – Leuciscus cephalus                30             1.5.–30.6.
Klenič – Leuciscus leuciscus                20             1.5.–30.6.
Mrena – Barbus barbus                30             1.5.–30.6.
Ogrica – Vimba vimba                30             1.5.–30.6.
Ploščič – Abramis brama                30             1.5.–30.6.
Androga – Blicca bjoerkna                25             1.5.–30.6.
Rdečeperka – Scardinius erithrophthalmus                 /             1.4.–30.6.
Rdečeoka – Rutilus rutilus                 /             1.4.–30.6.
Navadni ostriž – Perca fluviatilis                 /             ZAŠČITEN CELO LETO
Navadni koreselj – Carassius carassiu /                                     ZAŠČITEN CELO LETO
Pisanec – Phoxinus Phoxinus                 /             1.4.–30.6.
Zelenika – Abramus alburnus                 /             1.4.–30.6.
Šarenka – Oncorhynchus mykiss                 /                    //
Potočna postrv – Salmo trutta fario               25             1.10.–28.2.
Krap in amur nimata varstvene dobe KRAP JE ZAŠČITEN CELO LETO LE V JEZERU RADEHOVA
 

Za TUJERODNE vrste rib ni omejitev uplena (srebrni koreselj-babuška, ameriški somič…)