66. ZBOR RIBIČEV – SPREJETI SKLEPI IN OBVEZNOSTI V LETU 2023

Dne, 11. 3 2023, smo izpeljali 66. zbor ribičev. Na zboru je prisostvovalo 65 ribičev in gost iz ZRD Maribor, Marjan Gaber.

Na zboru ribičev smo sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP 1. Potrdi se dnevni red 66. zbora ribičev

SKLEP 2. Potrdita se nadomestna člana za UO RD Pesnica Lenart

SKLEP 3. Zbor ribičev soglaša in sprejme poročilo predsednika za leto 2022

SKLEP4. Zbor ribičev sprejme in potrdi finančno poročilo za leto 2022

SKLEP 5. Zbor ribičev sprejme in potrdi poročilo nadzornega odbora

SKLEP 6. Zbor članov potrjuje programe dela komisij in finančni načrt RD Pesnica-Lenart za leto 2023, ( potrjena je hkrati tudi obveznost ribičev za opravljanje delovne obveze za leto 2023 v obsegu 10 ur in vrednosti delovne ure 10€ ).

 

IMG_6120 IMG_6121 IMG_6119(1)