2_DELOVNA AKCIJA _POROČILO

Poročilo 2 delovne akcije RD Lenart                                                                      14.05.2022

 Na delovno akcijo se nas je udeležilo 37 Ribičev. Akcija je potekala v štirih skupinah.

1 skupina:

Vodja: Mlinarič Marjan à dela pri ribiškem domu z okolico.

  • Košnja, premaz klopi, katera še niso bila premazana, sanacija otočka pri RD, sanacija oz. ureditev odtoka vode ob brežini pri potoku Globovnica.

2 skupina:

Vodja: Lorenčič Ivan à dela pri jezeru Radehova.

  • Čiščenje zasipanih kanalov pod njivami + planiranje z tem materialom na potki. Košnja pri klopeh na nasipu, odstranitev vejevja in urejanje ribolovnih mest, urejanje parkirnega prostora.

3 skupina:

Vodja: Maguša Karel à dela pri jezeru Trojica.

  • Postavitev vseh ribiških tabel ob jezeru (betoniranje), čiščenje ribolovnih mest na nasipu (obstoječa ribolovna mesta), in ob stezi pri jezeru (nova ribolovna mesta).

 4 skupina:

Vodja: Kos David à dela pri kanalu Unior.

  • Odmašitev in ureditev dostopa do kanala kateri omogoča pretok pri nizki vodi. Čiščenje ob in v potoku od kanala v smeri jezera Trojica do kmetije »Kekec« (1 vreča smeti).

DA_2_2 Slika 1_DA2 DA_DA2_3